Pestrice

Pestrice sú druhovo bohatá a spôsobom života aj výzorom premenlivá skupina múch. Na svete žije asi šesť tisíc druhov pestríc, na Slovensku poznáme vyše 400 druhov. Sú vynikajúci letci, veľmi charakteristická je ich schopnosť „stáť“ vo vzduchu. Samičky potrebujú peľ ako zdroj bielkovín na tvorbu vajíčok, ktorých jedna samička môže naklásť až 400. Podľa spôsobu života ich môžeme rozdeliť na päť skupín.

Predátorské pestrice. Ich larvy aktívne prenasledujú vošky, méry, larvy chrobákov a motýľov. Pripomínajú drobné zelené húseničky bez nôh a sú aktívne najmä za súmraku, takže ich uvidíte zriedkavo. Imága majú najčastejšie žlté a čierne pruhy, čím môžu vzdialene pripomínať osy. V záhradách patria k najbežnejším pestriciam druhy rodov Syrphus, Episyrphus, Eupeodes, Epistrophe a Scaeva.

Mokradné pestrice alebo trúdovky majú larvy žijúce vo vode, často organicky silne znečistenej. Nízky obsah kyslíka v takýchto vodách im neprekáža, na konci tela majú dlhú trubičku, ktorou dýchajú atmosférický kyslík. Trúdovky sú vynikajúci letci a objavia sa prakticky kdekoľvek. Trúdovka obyčajná (Eristalis tenax) je navyše veľmi presvedčivý mimetik včely medonosnej a bežne sa vyskytuje aj v záhradách, nedajte sa nachytať!

Saproxylické pestrice (podčeľaď Eristalinae) sú viazané na mŕtve drevo, ich larvy sa vyvíjajú v dutinách, rozkladajúcich sa koreňoch alebo výronoch miazgy. Imága týchto pestríc sú „pokročilí“ mimetici ôs (napr. Sphiximorpha, Temnostoma), čmeliakov (Criorhina, Pocota) a včiel (Brachypalpus).

Fytofágne pestrice ako černušky (rod Cheilosia) a cibuľovky (rody Merodon a Eumerus) sa vyvíjajú v rastlinách. Cibuľovky rodu Merodon pomerne presvedčivo napodobňujú včely a čmeliaky.

Pestrice „podnájomníci“ žijú v hniezdach spoločensky žijúcich blanokrídlovcov, ako napr. mravcov (Chrysotoxum, Microdon, Xanthogramma), čmeliakov (Volucella bombylans) alebo ôs a sršňov (Volucella inanis, Volucella zonaria). Aj tieto pestrice dokážu veľmi presvedčivo napodobňovať čmeliaky, osy aj sršne.

Fotogaléria

Spoznajte ďalšie opeľovače

Samotárky

Samotárky

Viac info

Čmeliaky

Čmeliaky

Viac info

Chlpačky

Chlpačky

Viac info