Samotárky

Samotárky sú „slobodné matky“, samička naznáša zásoby potravy pre potomstvo úplne sama. Oplodnená samička si nájde alebo vyhĺbi hniezdnu komôrku, do ktorej nanosí zmes peľu a nektáru, na ktorú nakladie jedno vajíčko. Komôrku následne uzavrie a začne zásobovať ďalšiu komôrku. Za život ich takto vytvorí niekoľko desiatok a po splnení svojej úlohy hynie. V komôrke sa medzi tým vyliahne larvička, ktorá sa živí zásobami potravy, niekoľko krát sa zvlieka a nakoniec sa kuklí. Takto prečká zimu a cyklus sa môže opakovať znova.

Práve vďaka starostlivosti o potomstvo patria včely medzi najefektívnejšie opeľovače na planéte. Za život musia navštíviť obrovské množstvo kvetov – rádovo väčšie, než by potrebovali len pre svoju potrebu. Na zber peľu majú aj špeciálne prispôsobenia – napr. sú pomerne husto chlpaté a chlpy sú perovito vetvené, vďaka čomu môže jedna včela mať na tele desaťtisíce peľových zŕn. Na svete žije asi dvadsať tisíc druhov včiel, ktoré delíme na 7 čeľadí, z nich 6 sa vyskytuje aj na Slovensku.

Včelovité včely (čeľaď Apidae) sú prevažne dlhojazyčné a radíme sem aj čmele a včelu medonosnú. Najčastejšie hniezdia v rôznych dutinách v dreve, starých múroch aj v zemi. Patria sem dreváre (Xylocopa), peliarky (Anthophora), stepiarky (Eucera), nomády (Nomada) a niektoré ďalšie druhy včiel. Peľ prenášajú najčastejšie na zadných holeniach.

Čalúnnicovité včely (čeľaď Megachilidae) vystieľajú hniezdne komôrky rôznym materiálom. Podľa preferovaného materiálu ich delíme na maltárky (blato, rozžuté listy a pod., rody Osmia, Hoplitis ai.), čalúnnice (listky a okvetné lístky, rod Megachile) alebo vlnárky (rastlinné chlpy a živica, rod Anthidium). Čalúnnice sú veľmi ľahko spoznateľné podľa peľozberného aparátu, ktorý je celý na spodnej strane bruška, hovoríme im preto aj bruchozberné včely. Sú blízko príbuzné čeľadi Apidae, zdieľajú napr. stavbu cuciaka.

Pieskárkovité (čeľaď Andrenidae) zahŕňa krátkojazyčné včely, ktoré si hniezda zakladajú výhradne v zemi, s obľubou v piesčitom substráte. Typickým znakom samíc sú plstené vlysy pozdĺž vnútorného kraja očí. Peľ prenášajú na zadných nohách a bedrách.

Ploskočielkovité (čeľaď Halictidae) sú naše najbežnejšie a najpočetnejšie včely, hniezdia v zemi, často aj v mestských trávnikoch. Viaceré druhy ploskočielok sú v skutočnosti eusociálne, žijú v rodinách s kráľovnou a robotnicami. Dajú sa spoznať podľa pozdĺžnej ryhy na konci bruška. Peľ prenášajú na zadných nohách, hrudi a čiastočne aj na brušku.

Hodvábnicovité (čeľaď Colletidae) včely pripomínajú na prvý pohľad pieskárky, ale na rozdiel od nich majú krátky dvojlaločný jazýček a chýbajú im plstené vlysy pri očiach. U nás žijú zástupcovia iba dvoch rodov: hodvábnica (Colletes) a maskonoska (Hylaeus). Maskonosky sú drobné, neochlpené a samci majú nápadnú bielu masku. Peľ prenášajú na zadných nohách (Colletes) alebo v hrvoli (Hylaeus).

Melitovité (čeľaď Melittidae) včely sú druhovo chudobná, no biologicky zaujímavá skupina včiel. Olejnice (rod Macropis) sú špecializované na zber oleja z kvetov čerkáča. Melity (rod Melitta) pripomímajú pieskárky, no nemajú plstené vlysy a sú často úzko špecializované, napr. na lucernu alebo zdravienok. Kapčiarky (rod Dasypoda) majú nápadne predĺžené chlpy na zadných nohách. Všetky melitovité včely hniezdia v zemi a mnohé z nich sú vzácne. Peľ prenášajú na zadných nohách.

Fotogaléria

Spoznajte ďalšie opeľovače

Čmeliaky

Čmeliaky

Viac info

Pestrice

Pestrice

Viac info

Chlpačky

Chlpačky

Viac info